Дуудлагын төвийн өгөөж - Хяналтын самбар

Бидний мэдэх CALL CENTER буюу дуудлагын төвийн үйлчилгээ жил ирэх тусам шинэчлэгдэж боловсорсоор ХАРИЛЦАГЧИЙН ТӨВ болтлоо хөгжиж байна. Энгийнээр хэлэхэд харилцагчийн төв нь харилцагчийн борлуулалт, үйлчилгээний замналын датаг зөвхөн нэг сувгийг онцлохгүй олон сувгаас цуглуулан нэгтгэж компанийг 360 хэмээр буюу бүх талын дата статистикыг харах боломжтой болгож байгаа юм. Ингэснээр түүнийг боловсруулан стратегиа сайжруулах, үйлчилгээгээ чанаржуулах, харилцагчийг таньж мэдэх зэрэг олон талын үр ашигтай юм. 

Дуудлагын төвийн ХЯНАЛТЫН САМБАР давуу талууд:

  • Зах зээлийн өрсөлдөөнд хэрэглэгчдийн тоогоо өгсөх,
  • Хамтран ажиллагч түншүүд болон харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг нь нэмэгдүүлэх,
  • Байнгын үйлчлүүлэгчдээ хадгалж үлдэх,
  • Зардал ихтэй үйл ажиллагаанд хэмнэлт оруулах,
  • Давтамж ихтэй цаг хугацаа их зарцуулдаг гэх мэт үйл ажиллагаануудыг автоматжуулах

Үүлэн технологид суурилсан нүсэр тоног төхөөрөмж болон мэргэжлийн байдлыг шаардахгүй Easy call – Дуудлага удирдах үйлчилгээ-ний Хяналтын самбар /Dashboard/ -ны танай байгууллагад хэрэгтэй онцлох 5 функцийг танилцуулж байна.  

 

1. Нийт ярианы хугацаа харах

Танай байгууллагын дугаар руу холбогдсон хэрэглэгчид мэдээлэл өгөхдөө зарцуулж байгаа дундаж хугацааг хянах нь маш чухал ач холбогдолтой. 

Жишээлбэл: Нийт ярьсан хугацаан дээр үндэслэн тухайн дуудлагын ажилтны хүн цагийг тодорхойлох, нэг хүнтэй ярих дундаж хугацаанаас харилцагчдад товч бөгөөд тодорхой мэдээлэл өгч байгаа эсэхийг мэдэх гэх мэт ажилчдын үнэлгээ болон операторуудын үр ашгийг үнэлэх журам тогтоох, хэрэглэгчдэд үйлчлэх стандарт бий болгох, үйл ажиллагааны төлөвлөлт зэргийг хийхэд тустай юм

2. Нийт хийсэн дуудлагын тоо харах

Дуудлагын төвийн амжилтыг хэмжих  гүйцэтгэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн нэг нь удирдлагууд болон менежерүүд харж болохоор хэмжигдэхүйц үнэ цэнэ бий эсэх юм. 

Easy Call - Дуудлагын төвийн үйлчилгээний ХЯНАЛТЫН САМБАР-аас та нийт ирсэн дуудлага, хариулсан дуудлага, хариулаагүй дуудлага, завгүй дуудлага гэх мэт төлвүүдийг харах боломжтой. 

Ингэснээр танай байгууллагад өдрийн аль цагт их дуудлага ирж байна? Ямар үед нэмэлт дуудлагын ажилтан ажиллуулах вэ?  Гэх мэт асуултуудад хариулан алдсан дуудлагууд дээрээ анализ хийж үйл ажиллагаагаа сайжруулахаас гадна ажилтныхаа гүйцэтгэлд нь хяналт тавиах боломжтой болох юм. 

3. Харилцагчийн мэдээллийн сан үүсгэх 

 

Дээрх боломжуудад дурьдсанаар хичнээн үйлчлүүлэгч өдөрт холбогдож байгаа, хэдтэй нь ярьж чадахгүй байгаа зэргийг мэдэж анализ хийх боломжтой болж байна. 

Харин  ярьсан үйлчлүүлэгчдийн хэд нь ажил хэрэг болсон талаар, цаашлаад таны болон танай байгууллагын ямар бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүмүүст их хүрч байгааг мөн танай байгууллагын үнэнч хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчийн талаар мэдээллийн сантай болж байгаа нь Easy call -  Дуудлага удирдах үйлчилгээний өгч буй гол үнэ цэнэ юм. 

Танай үйлчилгээг сонирхож хандсан хүн бүрийн датаг ашиглан тус хүмүүст дараа дараагийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, урамшууллын мэдээллийг хүргэх нь маш их үр дүнтэй мөн зардал багатай байх юм.

4. Хүссэн хугацаагаа сонгох 

Easy Call - Дуудлага удирдах үйлчилгээний хяналтын самбарнаас та зөвхөн өнөөдрийн болон сүүлийн 7 хоног, сүүлийн 30 хоног, сүүлийн сар гэх мэт дурын хугацаагаа сонгон нийт орсон болон гарсан дуудлагын төлвүүдийг хянах боломжтой.  Ингэснээр дуудлагын төвийн ачааллаа тодорхойлсноос гадна дуудлагад хариулж байгаа ажилтан тайлангаа гаргах, удирдлагууд нь хяналт тавих зэрэг үйл явцыг илүү хялбаршуулах юм.

Маркетингийн баг хэрэглэгчдийн урсгалыг татах компанит ажил хийсэн хугацаанд боломжит хэрэглэгчдээс хэр их дуудлага ирсэн байна гэх зэргийг хянаснаар эргэх холбоо бүхий ажлуудыг илүү хэмжигдэхүйц болгож байгаа юм. 

5. Ярианы бичлэг хийх боломж

Дуудлагад хариулж байгаа ажилтан болон харилцагчийн ярьсан байдлыг ярианы бичлэгээр сонсон хяналт хийх боломжтой. 

Хийж байгаа дуудлагууд тань дуу хураагуурт хадгалагдах бөгөөд үүлэн технологийн тусламжтайгаар  хаанаас ч хэдийд ч нөхөн сонсох ба ингэснээр хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгч байгаа байдлыг сайжруулах, ажилчдаа чанаржуулах зэрэг ач холбогдолтой.  

Мөн харилцагчийн гаргаж буй санал гомдлыг хүлээж авахад хамгийн хэрэгтэй үйлчилгээ бол дуут шуудан. Дуудлагын шугам ачаалал ихтэй болон ажлын бус цагаар ирэх дуудлага бүрийг алдахгүй хүлээн авахаас гадна харилцагчийн гаргаж буй санал, гомдлыг хүлээж авч шийдвэрлэхэд туслах үйлчилгээ.