Бизнес Харилцуур

Байгууллагын дуудлага удирдах үйлчилгээ нь харилцаа бүрийг удирдаж, дуудлага бүрийг үр дүнд хөтөлнө

Уулзалт товлох

Бизнес Мессеж

Монголын хамгийн өргөн хүртээмжтэй сүлжээгээр хэрэглэгч, харилцагчиддаа мэдээлэл дамжуулах боломжийг танд санал болгож байна.

Уулзалт товлох
/

Байгууллагын үйлчилгээ

Танай байгууллагын маркетинг үйл ажиллагааг хэмжиж борлуулалтын үр дүн бодитоор нэмэгдүүлэх цогц үйлчилгээнүүдийг санал болгож байна.

Сургалтын байгууллагын цогц шийдэл
Боловсролын салбарт

Сургалтын байгууллагын цогц шийдэл

Аливаа сургалтын байгууллагын хэрэгцээ шаарлагад нийцүүлсэн сургалтын бүртгэл, сурталчилгаа, үйл ажиллагаанд тохируулан хөгжүүлсэн цогц системийг танай байгууллагад санал болгож байна.

Мэдээлэл авах
Эрүүл мэндийн салбарт

Эмнэлэгийн байгууллагын цогц шийдэл

Шүдний эмнэлэг, гоо сайханы эмнэлэг, салон болон нарийн мэргэжлийн эмнэлэгүүдийн цаг захиалах бүртгэлийн систем, хэрэглэгчийн эмчилгээ, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн худалдан авалтын төлбөр тооцоог нэг дороос шийдсэн цогц үйлчилгээ санал болгож байна. 

Мэдээлэл авах
Эмнэлэгийн байгууллагын цогц шийдэл

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах уу

Таны бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу бид эргэж холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү