Хэрэглэгчээ халамжлах хялбар хэрэглээ

Хэрэглэгчдийн эрэлтэд үндэслэн аливаа бизнесийн цаашдын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ тодорхойлогддог.  Түүний дараа борлуулалт хийгдмэгц харилцагчийн үйлчилгээ дагаад бий болж байдаг. Энэ нь борлуулалтын процессийн салшгүй нэг хэсэг билээ. Энгийнээр хэлбэл харилцагчийн үйлчилгээ сайн байх тусам байгууллага тогтмол орлоготой, тогтвортой өсөлттэй байх юм. 

Солонгосын эртний нэгэн үгэнд “ Бизнес хийнэ гэдэг мөнгө олохын нэр биш харин хүний сэтгэлийг татахын нэр бөгөөд тэгж чадсан цагт мөнгө өөрөө тань руу урсан ирэх болно” хэмээсэн байдаг. 

Худалдан авагчийг дахин таниас юм худалдаж авч/үйлчлүүлж, улмаар насан туршийн харилцаа холбоо, бат бөх итгэлцдийг барьж байгуулах нь харилцагчийн үйлчилгээний гол зорилго юм. Харин сэтгэл ханамжтай хэрэглэгч нь маркетингийн зардлын тэн хагасыг хэмнэдэг бөгөөд тэр танай байгууллагын өмнөөс сурталчилгаа хийж, бүр таны өмнөөс борлуулалт хийхэд бэлэн байдаг.  

Хэрэглэгчдээ сэтгэл ханамжтай байлгахын тулд хийх хамгийн энгийн алхам бол дуудлагын төвийн үйлчилгээ. Энэ нь өнөө үед дэлхийн бизнесийн чиг хандлага нь хэрэглэгч төвтэй тогтолцоо руу шилжиж байгаагийн хамгийн том жишээ билээ. 

Товчхондоо хэрэглэгч танай байгууллагатай холбогдох боломж нь хэр хялбар байна вэ? Гэдгээс шалтгаалж борлуулалтын үр дүнд сайнаар нөлөөлж байдаг. 

Одоогийн байгаа хэрэглэгчдийг хадгалах зардал нь шинэ хэрэглэгчийг татах зардлаас харьцангуй бага учраас бизнес харилцуур дуудлагын төв үйлчилгээгээр дамжин орж ирсэн хэрэглэгчдийн мэдээллийг ашиглан тэдний сэтгэл ханамж болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ сайжруулж, үйл ажиллагаандаа дүгнэлт хийх хэрэгсэл болгон ашиглахад хамгийн хэрэгцээтэй сонголт байх болно.

Хэрэглэгч төвтэй тогтолцооны хамгийн эхний алхам болох дуудлагын төвийн үйлчилгээг та заавал бизнестээ ашиглаарай.