Бизнесийн хурдацтай өсөлтийн 5 шалтгаан

Бизнесийн хурдацтай өсөлтийн 5 шалтгаан

Технологийн хувьсал нь дараах хэлбэрүүдээр  бизнест сайнаар нөлөөлж байна.

  1. Технологи, програм хангамж  нь бизнесийг нарийн төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх арга хэрэгслийг өгч асуудлыг илүү хурдан өг өгөөжтэй шийдэж цаг хугацааг хэмнэж байна.
  2. Технологи, програм хангамж нь бизнес эрхлэгчдэд, удирдагчид илүү сайн шийдвэр гаргах, шийдвэрт нөлөөлөх илүү үнэн бодит мэдээллийг өгдөг. Үүнд: Видео хурлын систем, Нийтийн сүлжээ, Microsoft CRM Dynamics, Google Analytics гэх мэт.
  3. Дижитал марктенгийн шинэ хэлбэрийг үүсгэж асар их өгөөжийг бизнес эрхлэгчдэд өгж байна. Үүнд:(SEO, PPC, Facebook Ads, Instagram, Facebook, Youtube,Twitter, Messenger). Өнөө үед сонин дээрээс илүү онлайн баннер (facebook boost) нь илүү олон хүнд хүрч байна.
  4. Технологи нь харилцагчын тусламж үйлчилгээг сайжруулсан. Үйлчлүүлэгчид дуудлага удирдах үйлчилгээ буюу колл центр,(олон сувгийн утас), бизнес имэйл, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн платформ, вэб семинар гэх мэтээс тусламж авах боломжтой. Нэмж дурдахад CRM нь бизнес эрхлэгчид үйлчлүүлэгчдийн зан төлөв, байдлыг урьдчилсан мэдэх, түүнд таарсан найрсаг үйлчилгээг явуулахад тусалдаг.
  5. Бизнесийн уяан хатан байдлыг сайжруулсан. Үүлэн тооцоолол нь компанийн ажилчдад эсвэл хэрэглэгч дэлхийн аль ч төхөөрөмжийг ашиглан ажиллах болон үйлчилгээ авах боломжийг олгодог.