Дижитал шилжилт ба Инноваци

Дижитал шилжилт ба Инноваци

Мэдээллийн технологи, дижитал шилжилт нь бизнесийн хөгжлийг дэмжиж, өсөн нэмэгдүүлэх үндсэн үндсэн зорилгыг агуулдаг. Инновацийн үр дүнд илүү ухаалаг програмууд, сайжруулсан өгөгдөл хадгалах систем, хурдан боловсруулалт, мэдээллийг хүртээмжтэй өргөн түгээх боломжтой болсон.

Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсал нь бизнест дараах чухал  өөрчлөлтийг хийхийг шаардаж байгаа бөгөөд дараах үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлж байж илүү үр ашигтай, өрсөлдөхүйц, тогтвортой байна.

 • Онлайн худалдаа, онлайн захиалгын систем - (Жижиглэн худалдааны ирээдүй)
 • Дижитал маркетинг нь өндөр өртөгтэй сонин, телевиз, радио сурталчилгаанаас илүү үр дүнтэй байдаг.
 • Ухаалаг Chatbot
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг хангаж чадах вэб систем
 • Бизнес имэйл
 • Нийгмийн сүлжээг ашиглаж хөтөлж явуулах
 • Дуудлага удирдах үйлчилгээ  (Call Center) нь хуучин харилцаа холбооны утаснаас илүү үр дүнтэй байж хэмжүүрийг бий болгодог
 • Үүлэн тооцоолол нь хувийн компьютерын сүлжээнээс илүү үр дүнтэй байдаг.
 • Физик байдлаар өөрийн үйлчилгээг эхлүүлж байснаас Үүлэн, түрээсийн хэлбэрээр эхлүүлэх хялбар, эдийн засгийн үр өгөөжтэй байдаг.
 • Хэмжүүрийн системтэй болох
 • Үйлчлүүлэгчдэд шууд дэмжлэг үзүүлэх үйлчилгээ  буюу CRM тай байх
 • Өөрийн бизнесээ дижитал хэлбэрт шилжүүлэхгүй бол өрсөлдөх чадвар улам бүр буурна.