card

БИЗНЕС МЕССЕЖ
Мессеж маркетингийн үйлчилгээ

Үйлчилгээний давуу тал

  • Мессежний хязгаар байхгүй
  • Өөрийн хүссэн дугаараа оруулах боломж
  • Хүссэн дүнгээрээ цэнэглэн илгээх боломжтой
  • Нэгж мессежийг илгээх боломжтой
  • Байнгын явуулдаг мессеж ээ загвар болгон хадгалах
  • Дэлгэрэнгүй тайлан
Үйлчилгээний давуу тал